Εμπάρου Νάμα

Η γεωγραφική θέση καθώς και οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή έχουν συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Η οξύτητα του Εμπάρου Νάμα δεν υπερβαίνει το 0,3 και η μέση ετήσια παραγωγή του Α.Σ.Ε κυμαίνεται στους 500 τόνους με συνεχείς αυστηρούς ελέγχους στη διαδικασία της παραγωγής και με εξειδικευμένο προσωπικό. Η φύλαξη γίνεται σε ιδιόκτητες ανοξείδωτες δεξαμενές σε ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος.

Βραβεία